Juridische informatie

Voorwaarden voor deelname

Voor de loterij op www.qualitaetsmonitor-freizeit.de/befragung-sauerland.html gelden de volgende voorwaarden.

Organisator:
De loterij wordt door de Wintersport-Arena Sauerland / Siegerland-Wittgenstein e.V. (zie Organisator) georganiseerd. Voor meer informatie kunt u een e-mail zenden aan info(at)wintersport-arena.de

Deelname:
Aan deze loterij kunnen alle natuurlijke personen vanaf 14 jaar deelnemen die het online-formulier correct hebben ingevuld en de deelnamevoorwaarden hebben geaccepteerd. Ze kunnen slechts één keer per persoon en per e-mailadres deelnemen.

De deelname is gratis en is op geen enkele wijze afhankelijk van de aankoop van producten of dienstverlening. Medewerkers van de organisator, hun familie en andere serviceverleners zijn van deelname uitgesloten.

Loterijclubs die deze loterij automatisch doorgeven, loterijrobots, verkeerde aanmeldingen en aanmeldingen via zogeheten “eenrichting e-mailadressen” zijn eveneens niet toegestaan.

Gerechtelijke procedures zijn uitgesloten.

Uitvoering van de loterij: om aan de loterij deel te kunnen nemen, moeten naam, adres, postcode, land en e-mailadres worden aangegeven. De toegezegde prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgeruild of contant worden uitbetaald. Het lot wijst de winnaar aan. Deelname aan deze loterij is tot uiterlijk 15 maart 2023 mogelijk.

Bericht aan de winnaars:
Alle winnaars ontvangen een e-mail aan het door henzelf opgegeven e-mailadres door de aanbieder van de betreffende prijs.

Vrijwaring van aansprakelijkheid:
De organisator behoudt zich het recht voor, in het bijzonder vanwege technische redenen de toegang tot de loterij te beperken of voor een bepaalde periode af te sluiten. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Wintersport-Arena Sauerland is bovendien niet verantwoordelijk voor gebreken, welke dan ook, aan de toegezegde prijzen.

Privacybescherming/akkoordverklaring

De organisator neemt de bescherming van persoonlijke informatie zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

De deelnemer kan zijn akkoordverklaring te allen tijde door een e-mail aan info(at)wintersport-arena.de herroepen.
Wanneer een deelnemer aan de loterij de toestemming van het gebruik van zijn informatie zou willen herroepen, heeft dat noch uitwerking op zijn deelname aan de loterij noch op zijn winstkansen. Deze akkoordverklaring kan altijd tijdens de looptijd van de loterij hier worden ingezien. Op diens verzoek kan de organisator de deelnemer aan de loterij te allen tijde volledig en zonder beperking informatie geven over de opgeslagen persoonsgebonden informatie. De persoonsgebonden informatie wordt niet aan derden doorgegeven.